02-02-11

Schaarse parkeerplaatsen verdwijnen voor veiligheid

Er zijn enkele 'schaarse' parkeerplaatsen verdwenen door het plaatsen van gele paaltjes aan het Sint-Agnes instituut in de Kloosterstraat. Dit zorgt voor nogal wat wrevel bij de buurtbewoners.

Walter Janssens noemt dit "een zinloos initiatief die het mensen nog moeilijker maakt om in de buurt een parking te vinden".

Districtsschepen Waterschoot (CD&V): "Het is kiezen tussen de veiligheid van veel kinderen of het tijdelijk opofferen van enkele parkeerplaatsen. Het was daar voor de leerlingen gewoon gevaarlijk. Heel de schoolomgeving rond de scholencluster in het centrum van Hoboken zal worden hertekend met nadruk op veiligheid". (Hugo Wilri)
Bron: GVA

23-12-10

Turks cultureel centrum in Kapelstraat?

IMG_4442.jpg'UCCIB Anvers' viert vanaf vrijdag 4 dagen een multicultureel feest in het voormalig pand van 'Spullenhulp' in de Kapelstraat. Iedereen is uitgenodigd. Ondanks geruchten:"wordt deze locatie wordt nooit een moskee", verklaart eigenaar Achmed Bekar te stelligste.

Achmed Bekar, een ondernemer die op de Kioskplaats al een aantal winkels veranderd heeft, zoals de 'pittabar' en de 'computerwinkel' is duidelijk. Op de voormalige locatie van Spullenhulp komen nieuwe winkelpanden en daarboven 8 appartementen.

Districtsschepen Yeliz Citak (sp.a), toch één van de belangrijke vertegenwoordigers van de Hobokens Turkse gemeenschap, vertelt een ander verhaal. 'UCCIB Anvers', die zij van haar nog pluim kent, verklaren haar dat ze in de Kapelstraat een huuroptie hebben genomen om daar een 'Turks educatief centrum' te openen; Meer in detail: 'huiswerkbegeleiding voor kinderen, en van tijd tot tijd een feestje'. Yelis vraagt zich met de buurt af of men daar heel die grote ruimte, waar een grote firma kan resideren, wel voor nodig heeft. Zij weet ook dat deze organisatie eerst geprobeerd heeft' iets dergelijks' te openen boven de voormalige site van Wally's op de Sint-Bernardsesteenweg, maar dat ze daar via stedenbouw bot hebben gevangen.
De relaties met de Hobokense Turken is ook relatief. De info die onze krant daar vroeg gebeurde vooral in het Duits. Ook de buurt is uitermate kritisch. Buur Eric Palinckx van het Volkshuis: "Als men al maanden bezig is voor een oplossing van een Hobokens cultureel centrum op Gravenhof, kan het toch niet zijn om 'op een diefke' een Turks cultureel centrum in de Kapelstraat te realiseren".

Districtsschepen Waterschoot (CD&V) vraagt zich af hoe het met de vergunningsplicht zit? "Een milieuvergunning en andere administratieve besognes voor het 'multiculturele feest van dit week-einde? Wat met de meldingsplicht? Regels gelden voor iedereen.
Bron: GVA