19-01-11

Internationaal danstornooi

09ASCOpenST04_JPG_h380_JPG_568.jpgDe Metropolis Danssport Club vzw organiseert ieder jaar begin februari de 'Antwerp Stars Cup', een internationaal rankingtornooi dat kadert in een internationaal circuit vergelijkbaar met tenniswedstrijden. Dansparen van over de hele wereld zullen tussen 4 en 6 februari in Antwerpen hun plaats op de wereldranglijst komen verdedigen.
De twee vorige edities schreven 640 dansparen zich in, die verspreid over drie dagen elk hun optreden maakten. Het dansevenement behoort overigens tot de tien grootsten van Europa en wordt volledig ondersteund door de stad en de provincie. Het internationale dansfestijn zal doorgaan op 4, 5 en 6 februari in Sporthal Extra Time in Hoboken.

Bijkomend heeft de wereldfederatie dit jaar ook op vrijdag 4 februari het WK Senioren II latin en op zaterdag 5 februari het WK Senioren I standaard aan Metropolis Danssport Club vzw toegewezen. Het zal reeds de 11e keer zijn dat de vzw de organisatie van de 'Antwerp Stars Cup' op zich neemt.
Foto: Thomas Verheyen, bron: Nieuwsblad

04-12-10

Rouwzorg Vlaanderen vzw

imagesCA4A09AU.jpg"Rouwzorg Vlaanderen vzw " is een vrijwilligersorganisatie rond 'zorg om mensen in rouw'  en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Het werkterrein ligt in en rond Antwerpen.

Historiek
De oorsprong van de 'Werkgroep Rouwen' ligt in de Parochie H. Familie - Hoboken in het jaar 1984. In die tijd was 'dood, rouw en verdriet' nog maar nauwelijks bespreekbaar. Toch lagen de boeken van Elisabeth Kübler Ross rond stervensbegeleiding al in de rekken van de boekhandel.

Een kleine kern mensen in Hoboken merkte de grote nood van nabestaanden en zag hoe hun verdriet geen bestaansrecht had in de maatschappij. Een grote kloof was immers zichtbaar tussen de binnenkant en de buitenkant van mensen en dingen. Uiterlijk  zag men vaak flinke mensen die schijnbaar hun verdriet in sneltempo te boven kwamen, terwijl bij nadere kennismaking men zag hoe deze mensen soms verweesd en hopeloos verdrietig achterbleven en zich een weg probeerden te banen doorheen de dagen.
De Werkgroep Rouwen Hoboken was geboren.
Zoals in het leven heel wat 'echt' belangrijke dingen in stilte gebeuren, zo ook bewoog en beweegt zich deze Werkgroep Rouwen voor een groot deel in alle discretie en anonimiteit.

Christelijke visie
De vrijwilligers werken vanuit een christelijke inspiratie maar de werking staat open voor iedereen met respect voor elkeen zijn visie.

Centraal in "Rouwzorg Vlaanderen vzw" staat een blijvende aandacht voor kwaliteit en betrouwbaarheid in het omgaan met mensen in een rouwproces. Rouwen om een wezenlijk verlies is een ingrijpend proces dat naast de maatschappelijke impact de mens ook treft in heel zijn wezen: lichamelijk, emotioneel, spiritueel en relationeel. Dit proces kan nog lang niet overal op een respectvolle benadering rekenen van de omgeving en van maatschappij. Een rechtmatige erkenning van het rouwproces is vaak nog niet aan de orde.
Bogend op 25 jaar praktijkervaring wordt de evolutie gevolgd van wat reilt en zeilt rond de thematiek 'rouwen' in de sector van de hulpverlening, zowel op vrijwillig als op professioneel vlak.