28-12-10

Turks cultureel centrum blijft omstreden

4205569269.jpgDe Turkse Vereniging UCCIB houdt tot maandagavond een feest in de voormalige winkel van Spullenhulp aan de Kapelstraat 21 -23. Dit moet de aanloop worden naar een Turks Cultureel - Educatief centrum. Hun komst is erg omstreden.

Districtraadslid Kathelijne Toen (NV.A) is erg verontrust voor de sfeer in de winkelstraat Kapelstraat en wil van de panden waar vroeger Spullenhulp was gevestigd als winkelruimtes behouden. Zij stelt zich ook vragen omdat de Turkse organisatie UCCIB geen enkele band heeft met de Hobokense Gemeenschap, autochtoon en allochtoon. De Hobokense districtsschepen Citak Yeliz, zelf een prominent lid van de plaatselijke Turkse gemeenschap, kende die mensen niet.
Raadslid Toen ging op onderzoek uit en verklaart: " Op een affiche op de ramen van de vroegere Spullenhulp vinden we de afkorting UCCIB . Dit staat voor 'Unie van Islamitische Culturele Centra in België'. Deze unie is gelinkt aan een mystieke religieuze groepering binnen de Islam: Süleymanli genaamd. Deze groep die zich verzet tegen de laïcisering richt overal centra op met verschillende functies : een Koranschool, bibliotheek, liefdadigheid en een cafetaria en gebedsruimtes. Uit een brochure van de Koning Boudewijnstichting en de provincie Limburg leren we dat deze beweging een erg gesloten karakter heeft die geen contact zoekt met andere groeperingen en afwezig is in het maatschappelijk debat. Bovendien gaat dit initiatief niet uit van de lokale Turkse gemeenschap, maar komt het overgewaaid uit Duitsland met centrum Keulen". Kathelijne heeft ook vragen in verband met de vergunningen: " Hoewel de initiatiefnemers het publiek karakter van dit feest benadrukken met op de affiche 'iedereen is welkom', verklaart de politie geen enkele controle te kunnen uitvoeren omwille van ... het private karakter van dit initiatief'. De organisatoren spreken van een toekomstig 'educatief' centrum', niet van een ' cultureel centrum', om zand in de ogen te strooien? ", verklaart raadslid Toen.
Zij heeft ook een brief geschreven naar stadsschepen Robert Voorhamme. In oktober 2010 pakte de schepen voor middenstand, uit met een strategische visie voor het winkelgebied Kioskplaats-Kapelstraat. Door de heraanleg van het plein moest de Kioskplaats opnieuw het commercieel centrum worden van Hoboken. Een andere maatregel is de (her)invulling van strategisch leegstaande panden op de Kioskplaats en in de Kapelstraat. "De komst van het Turks Cultureel - Educatief centrum gaat volledig tegen deze visie in", besluit Kathelijne Toen. (Hugo Wilri)
Bron: GVA

23-12-10

Turks cultureel centrum in Kapelstraat?

IMG_4442.jpg'UCCIB Anvers' viert vanaf vrijdag 4 dagen een multicultureel feest in het voormalig pand van 'Spullenhulp' in de Kapelstraat. Iedereen is uitgenodigd. Ondanks geruchten:"wordt deze locatie wordt nooit een moskee", verklaart eigenaar Achmed Bekar te stelligste.

Achmed Bekar, een ondernemer die op de Kioskplaats al een aantal winkels veranderd heeft, zoals de 'pittabar' en de 'computerwinkel' is duidelijk. Op de voormalige locatie van Spullenhulp komen nieuwe winkelpanden en daarboven 8 appartementen.

Districtsschepen Yeliz Citak (sp.a), toch één van de belangrijke vertegenwoordigers van de Hobokens Turkse gemeenschap, vertelt een ander verhaal. 'UCCIB Anvers', die zij van haar nog pluim kent, verklaren haar dat ze in de Kapelstraat een huuroptie hebben genomen om daar een 'Turks educatief centrum' te openen; Meer in detail: 'huiswerkbegeleiding voor kinderen, en van tijd tot tijd een feestje'. Yelis vraagt zich met de buurt af of men daar heel die grote ruimte, waar een grote firma kan resideren, wel voor nodig heeft. Zij weet ook dat deze organisatie eerst geprobeerd heeft' iets dergelijks' te openen boven de voormalige site van Wally's op de Sint-Bernardsesteenweg, maar dat ze daar via stedenbouw bot hebben gevangen.
De relaties met de Hobokense Turken is ook relatief. De info die onze krant daar vroeg gebeurde vooral in het Duits. Ook de buurt is uitermate kritisch. Buur Eric Palinckx van het Volkshuis: "Als men al maanden bezig is voor een oplossing van een Hobokens cultureel centrum op Gravenhof, kan het toch niet zijn om 'op een diefke' een Turks cultureel centrum in de Kapelstraat te realiseren".

Districtsschepen Waterschoot (CD&V) vraagt zich af hoe het met de vergunningsplicht zit? "Een milieuvergunning en andere administratieve besognes voor het 'multiculturele feest van dit week-einde? Wat met de meldingsplicht? Regels gelden voor iedereen.
Bron: GVA