02-02-11

Schaarse parkeerplaatsen verdwijnen voor veiligheid

Er zijn enkele 'schaarse' parkeerplaatsen verdwenen door het plaatsen van gele paaltjes aan het Sint-Agnes instituut in de Kloosterstraat. Dit zorgt voor nogal wat wrevel bij de buurtbewoners.

Walter Janssens noemt dit "een zinloos initiatief die het mensen nog moeilijker maakt om in de buurt een parking te vinden".

Districtsschepen Waterschoot (CD&V): "Het is kiezen tussen de veiligheid van veel kinderen of het tijdelijk opofferen van enkele parkeerplaatsen. Het was daar voor de leerlingen gewoon gevaarlijk. Heel de schoolomgeving rond de scholencluster in het centrum van Hoboken zal worden hertekend met nadruk op veiligheid". (Hugo Wilri)
Bron: GVA

15-12-10

Hobokense studenten steunen Music for Life

MUSICFORLIFE.jpgStudenten uit het tweedekansonderwijs in Hoboken staken de voorbije dagen een aantal acties in elkaar ten voordele van Music for Life.
Een aantal studenten uit klas B van de tweede graad Project Algemene Vakken (PAV) in het tweedekansonderwijs, organiseerde gisteren tijdens de middagpauze een PlayStation-toernooi op een groot scherm voor alle andere studenten en leerkrachten. Per spel van ongeveer 5minuten werd 1euro gevraagd. De opbrengst gaat rechtstreeks naar Music for Life. ‘We weten dat we geen enorm groot bedrag bij elkaar zullen krijgen, maar we willen gewoon dit goede doel steunen. Bovendien proberen we op deze manier onze school positief in de kijker te zetten', vertelt Mahdi Benlakdame.'Eerst was het onze bedoeling om wenskaarten te maken voor Kerstmis. Maar omdat een PlayStation-toernooi voor de studenten plezieriger is, hebben we uiteindelijk daarvoor gekozen', zegt Adem Ustboga.

Daarnaast werden door de overige studenten uit dezelfde klas nog twee andere acties op poten gezet. Zes studenten organiseerden maandag een snoepjesverkoop, die een winst van 278euro opleverde en nog eens zes andere studenten sprokkelden met een soepverkoop 134euro bij elkaar.

De acties passen in een samenwerkingsopdracht die het tweedekansonderwijs aanbiedt en tot doel heeft studenten te leren om samen bepaalde doelen te verwezenlijken. Eerder werd door de school ook al een sponsortocht gehouden. Die tocht liep van aan het Centraal Station tot aan het Het Oude Badhuis en leverde in totaal ongeveer 3.000 euro op.
Bron: Nieuwsblad