10-02-11

Hoboken krijgt dan toch cultureel centrum

cultureel centrum,buurtbewoners,Philip Heylen,Gravenhof,kasteel,Carrefour,jeugddienst,cultuurraad,HobokenIn Hoboken komt dan uiteindelijk toch een cultureel centrum in het Gravenhof. Dat staat in het ontwerp van het eindrapport Harmonisch Parkbeheerplan Gravenhof. Daarin staat ook beschreven welke bomen weg moeten en waar er bij zullen komen en wordt aangegeven dat het kasteel gerenoveerd wordt. De bouw van het centrum werd al ettelijke keren uitgesteld door klachten van buurtbewoners.

'We hebben ervoor geopteerd te bouwen langs de Lambrechtsstraat', zegt districtsvoorzitter Johan Felix (SP.A). 'Na een stemming op de bewonersvergadering heeft de stad een mandaat gekregen om daar te bouwen. Enkele mensen die in de straat wonen zijn nog altijd tegen het project.'

Drie miljoen
De kostprijs voor het centrum ligt rond de driemiljoen. Aan de plannen wordt momenteel gewerkt. 'Als ze worden aanvaard, kan het er over drie jaar staan. Niets kan de komst van het nieuwe cultureel centrum nog tegenhouden. Het zal plaatsen bieden aan 150 mensen. Na de bouw wordt het park op kosten van het district heraangelegd. Kostprijs om en bij de 25.000 euro. We hebben een afspraak met Carrefour om de parking van de supermarkt te mogen gebruiken.'

Dat het cultureel huis in het Gravenhof zou komen, stond al een poos vast. 'We hebben indertijd voor die locatie gekozen omdat het makkelijk bereikbaar is. We wilden ook voorkomen dat het kasteel verkocht en de gronden verkaveld zouden worden. Het ligt vlak bij de container waar de jeugddienst in ondergebracht was, maar die nu weg moet. De jeugd zal een onderkomen vinden op de eerste verdieping van het kasteel.'

Wat er voorts met het kasteel zal gebeuren, staat nog niet vast. 'Mogelijk brengen we de cultuurraad, de -antenne en het administratief personeel, nodig voor onder meer de boekingen, er in onder, een cafetaria behoort ook tot de mogelijkheden.'
Bron: Nieuwsblad

27-01-11

Bewonersvergadering Harmonisch Parkbeheerplan Gravenhof

Parkbeheerplan,Gravenhof,renovatie,cultuurcentrum,bewonersvergadering,wijkoverleg,Hoboken,AntwerpenHet ontwerp van het eindrapport Harmonisch Parkbeheerplan Gravenhof is klaar. In dit beheerplan staat hoe het park in de toekomst zal worden onderhouden, maar het beheerplan doet ook uitspraak over de renovatie en uitbreiding van het Gravenhof tot een cultuurcentrum.

U bent uitgenodigd op woensdag 2 februari om 20 uur op een bewonersvergadering in Extra Time in de Louisalei 24. Tijdens deze vergadering wordt het Harmonisch Parkbeheerplan voorgesteld en kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen gegeven. Inschrijven kan via mail wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be of via tel. 03 338 30 16.

28-11-10

Nello en Patrasche naar Antwerpen?

nellopatrache.jpgDe volksfiguren Nello en zijn hond Patrasche blijven de gemoederen in Hoboken beroeren. Enkele districtsraadsleden van het Vlaams Belang voerden nog maar eens actie aan het standbeeld van het duo in de Kapelstraat.
‘We blijven het ontzettend jammer vinden dat de stad Antwerpen er een verborgen agenda op nahoudt', zegt raadslid Guy Eggermont (Vlaams Belang). ‘Ze zeggen misschien wel dat ze de iconische figuren Nello en Patrasche niet willen afnemen van Hoboken, maar tegelijkertijd steunen ze, in het geniep, de acties van stadsgids TanguyOttomer. Hij wil voor de kathedraal een nieuw beeld oprichten. En dat kan niet. Want dat betekent dat die horden Japanners, die gefascineerd zijn door het intrieste verhaal van de arme straatjongen, uit de gemeente zullen wegblijven. Vooral de middenstand, die een centje bijverdient dankzij de toeristen, zal daaronder lijden.'

Zowel de bewoners als de kleine zelfstandigen reageren bijna unaniem. Claude Vercaigne van bakkerij Kiosk, aan de Kioskplaats, is een van de vurigste voorstanders om van het district een pelgrimsoord te maken. ‘Ik ben speciaal uit Roeselare naar hier verhuisd om erover te waken dat Nello en Patrasche hier blijven', lacht hij.

Al zal er toch wel wat moeten veranderen, geeft Vercaigne toe. ‘Ik pleit voor een geïntegreerd kunstencentrum, waar de Japanners langer dan een dag blijven. Er zou hier ook een molen moeten komen. Het was een idee van de politicus HugoSchiltz, maar door gebrek aan geld heeft de gemeente het weer losgelaten.'

Cultuurcentrum Gravenhof is een optie om de iconen in onder te brengen, maar dat gebouw wordt pas opgeleverd in 2014, zegt Eggermont. Districtsvoorzitter Johan Felix (SP.A) vindt het voorbarig. ‘Wat de partij van mijnheer Eggermont doet, is pure stemmingmakerij. Daar doe ik niet aan mee', benadrukt Felix. ‘Ik zou niet liever willen dat er een groot centrum komt voor Nello en Patrasche, maar het geld is er niet.'

De stadsgids zelf, die via antwerpcitylegends.be oude volksverhalen weer nieuw leven wil inblazen en een wedstrijd uitschreef om een nieuw standbeeld te ontwerpen, ziet de heisa met lede ogen aan. ‘Ik word er misselijk van dat Nello en Patrasche politiek gerecupereerd worden', vindt Tanguy Ottomer. ‘Al 25 jaar wordt er gepalaverd en niks gedaan. Nello & Patrasche is cultureel erfgoed. Niet alleen van Hoboken, maar van heel Vlaanderen. Daar gaat het om.'
Bron: De Standaard