27-05-11

Denk mee over de toekomst van Hoboken

studiebureau,Hoboken,centrum,district,Stedelijk wijkoverlegHoe wil u dat Hoboken er over tien of twintig jaar uitziet? Op dit moment maakt een studiebureau een langetermijnvisie over het centrum van Hoboken.

Er zijn vier thema’s die worden onderzocht die van Hoboken een betere plek maken: Hoboken aan de Schelde, als groen district, de bereikbaarheid en een aantrekkelijk centrum. Hoe wordt Hoboken nog aangenamer om te wonen? Door meer groen, een bruisend buurtleven, meer scholen en buurtwinkels op wandelafstand? Hebt u ideeën over de toekomst? Als u wil meedenken met het studiebureau, geef dan uw contactgegevens aan een medewerker van het stedelijk wijkoverleg. Na de zomer wordt u uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomst van Hoboken.

Stedelijk wijkoverleg Hoboken
Marneflaan 3
03 338 3028
www.hoboken.be 

02-02-11

Schaarse parkeerplaatsen verdwijnen voor veiligheid

Er zijn enkele 'schaarse' parkeerplaatsen verdwenen door het plaatsen van gele paaltjes aan het Sint-Agnes instituut in de Kloosterstraat. Dit zorgt voor nogal wat wrevel bij de buurtbewoners.

Walter Janssens noemt dit "een zinloos initiatief die het mensen nog moeilijker maakt om in de buurt een parking te vinden".

Districtsschepen Waterschoot (CD&V): "Het is kiezen tussen de veiligheid van veel kinderen of het tijdelijk opofferen van enkele parkeerplaatsen. Het was daar voor de leerlingen gewoon gevaarlijk. Heel de schoolomgeving rond de scholencluster in het centrum van Hoboken zal worden hertekend met nadruk op veiligheid". (Hugo Wilri)
Bron: GVA