27-04-11

Hobuechen 1135: Armoe troef

tentoonstelling,erfgoeddag,2011,Hobuechen 1135,Hoboken,brochurearmoedebestrijdingarmoe troef,Broydenborglaan,Armoe of armoede is iets van alle tijden. Sinds het bestaan van de mensheid is het een onderdeel van de samenleving. De oorzaken zijn verschillend en vaak niet te doorgronden.
Het bestrijden van armoe is eveneens van alle tijden. Het is een soort van solidariteit van de gegoede tegenover de arme.

Het bedelen is wellicht de oudste vorm van armoedebestrijding. De arme neemt zelf het initiatief en hoopt op medeleven van zijn medeburger. Het bestaat nog in onze 21ste eeuw en is een smet op onze beschaving. De ondersteuning door een ganse gemeenschap is minder oud maar vindt toch zijn oorsprong in de eerste eeuwen van onze tijdrekening. Hierbij denken we aan de Heilige Geesttafels die met de tienden, een soort van belasting, reeds in de 8ste en 9de eeuw de hoogste nood onder de armen trachtten te lenigen. In latere tijden begonnen rijke dames het probleem naar zich toe te trekken en werden de bureaus van weldadigheid een feit. Vanaf nu wordt er georganiseerd gewerkt. De arme kan er terecht. De profiteur komt niet meer aan zijn trekken. Er komen inrichtingen voor de armen, de zieken, de ouden en de wezen. Meer en meer gaat de ganse gemeenschap deze zorgen overnemen en wordt alles betaald met belastinggeld. O.C.M.W.s, de vroegere C.O.O.s, zijn het resultaat van deze overname. De privé-initiatieven blijven echter ook bestaan.

De Heemkundige Kring houdt over dit thema een tentoonstelling waar vooral het Hobokense O.C.M.W. uit de vorige eeuw aan bod komt. Met unieke, nooit gepubliceerde fotos wordt er een beeld geschapen dat velen onder ons niet kennen. Zo had bijvoorbeeld het ziekenhuis een speciale onderzoekskamer voor de armen en een duistere ruimte voor de geesteszieken. De ouden van dagen en de wezen hadden meerdere gemeenschappelijke zalen.

Voor de huidige, jongere Hobokenaar is dit niet te begrijpen.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt er een brochure uitgegeven met eveneens unieke documenten en fotos.

Wanneer: 1 mei van 12u - 17u
Waar:  Broydenborglaan 2
Info: 03 827 33 26 of kpaenen@skynet.be
Gratis 

26-04-11

Gezocht: Thommeke

Verloren,Hoboken,Grijze Roodstaart,Steinstraat,Lidl,Op 14 april 2011 is onze Grijze Roodstaart ontsnapt. Hij luistert naar de naam Thommeke en zegt die ook. Hij is het laatst gezien in de omgeving van de Lidl in de Steynstraat Hoboken.
Heeft U hem gezien, of opgevangen of weet U wie hem onderdak heeft gegeven, bel ons AUB. We missen hem erg en er zijn al veel tranen gevloeit. We hebben al veel gezocht, doch zonder resultaat. Hj is tam voor ons, maar weet het niet voor andere mensen.

Ring nr. O 007 079 /08
Tel. 0499 76 61 34

Dank u!

23-04-11

Lentepoets Den Draaiboom

lentepoets, Den Draaiboom,Dienstencentrum,Klein Heide,speelplein,inschrijven,HobokenOp zaterdag 30 april 2011 nemen we samen de wijk Draaiboom onder handen.
Ben jij tussen 14 en 21 jaar en heb je zin om mee te helpen? Schrijf je dan in op de blauwe inschrijvingslijsten in de inkomhallen van de blokken of in het Dienstencentrum.
In ruil krijg je een super cool gadget en megalekkere broodjes, bovenop een propere wijk natuurlijk.
We spreken af tussen 10u en 12u op het speelplein.
Tot dan! 

Maatregelen eikenprocessierups

eikenprocessierups,maatregelen,hoboken,tipsDe rupsen van de eikenprocessievlinder zijn zeer hinderlijk. Enerzijds omwille van de kaalvreterij, anderzijds wegens de talrijke brandharen. De brandharen die zich in de nesten ophopen, veroorzaken bij mens en dier ernstige allergische reacties (jeuk en zwelling) of stoornissen aan de ademhalingswegen en de ogen. De rupsen belagen voornamelijk de zomereik en dit over heel het grondgebied. Antwerpen telt 4075 zomereiken verspreid over de stad.
Elk contact met deze rupsen is af te raden. Bestrijding is noodzakelijk en wel op die plaatsen waar mensen dicht bij de besmette boom kunnen komen (vb. speelpleinen, verkeerswegen…).

De groendienst van de stad Antwerpen doet er alles aan om de processierupsen te bestrijden. Zo werden in 2011 al bijna 3 000 bomen, waarin eerder nesten gevonden werden, preventief behandeld. Op plaatsen waar nieuwe nesten ontstaan, verwijdert de groendienst de nesten (vooral dicht bij speelpleinen en wegen) en bestrijdt de beestjes met biologische bestrijdingsmiddelen. Verder inventariseert de dienst alle inkomende meldingen en beantwoordt ze vragen van ongeruste burgers.

 

Hoe voorkomt u ongemak? Enkele tips:

  • Vermijd elk contact met de rupsen en de resten ervan (vrijgekomen haren, lege nesten,…).
  • Na aanraking van de rupsen of haren, niet krabben of wrijven maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water.
  • Zo nodig ook de kleren wassen.
  • Probeer niet zelf de rupsen te verwijderen. Gebruik zeker geen insecticiden want de irriterende haren blijven nog lang actief en deze middelen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu.
  • Neem contact op met de groendienst van Antwerpen 03 338 14 87. De dienst zal een diagnose komen stellen en aan de hand van deze diagnose verdere actie ondernemen. Let wel: enkel nesten op openbaar domein of nesten die de publieke veiligheid kunnen schaden worden weggehaald door de groendienst. De dienst kan u wel alle informatie geven om een aannemer in te schakelen.

www.hoboken.be

21-04-11

Grote 1 Mei Prijs

wielerwedstrijd,grote 1 mei prijs,renners,steynstraat,antwerpsesteenweg,oudestraat,broydenborglaan,krijgsbaan,jozef leemanslaan,kapelstraat,daniël baginierlaan,lenaart de landrelaan,maccabilaan,boombekelaan,smallandlaan,harold rosherstraat,schroeilaan,herenpolderburg,emiel vloorstraat,hendrikleOp zondag 1 mei kan u in de straten van Hoboken naar jaarlijkse traditie komen supporteren voor de wielerwedstrijden.

Ook dit jaar komen er junioren aan de start en renners uit de professionele continetale teams voor de Grote 1 Mei Prijs. De renners starten om 11 uur, rijden een grote toer doorheen de provincie en komen omstreeks 17 uur Hoboken terug binnengereden. 

U kan de renners aanmoedigen op het parcours in de Steynstraat, Antwerpsesteenweg, Oudestraat, Broydenborglaan, Krijgsbaan, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat, Daniël Baginierlaan, Lenaart de Landrelaan, Maccabilaan, Boombekelaan, Smallandlaan, Harold Rosherstraat, Schroeilaan, Herenpolderburg, Emiel Vloorstraat, Hendriklei en Weerstandlaan.

De aankomst van de junioren is gepland om 15 uur, de profs spurten om de zege rond 17.45 uur ter hoogte van de Steynstraat.

Meer info:

Wielerclub Hoboken WAC
swa.elairts@wacteam.be
www.hoboken.be