10-03-11

Go For Zero

Go For Zero,veilgheid,verkeer,ongevallenDe afgelopen jaren ging de verkeersveiligheid in ons land er aanzienlijk op vooruit. Maar we moeten en kunnen nog een stuk beter. Ieder verkeersslachtoffer is er immers één te veel.
Go For Zero is de uitdrukking van dit streven. Een streven dat alleen maar werkelijkheid kan worden als iedereen zijn steentje bijdraagt: organisaties, bedrijven, de media, en elke weggebruiker.
Het Go For Zero-charter is een concrete verbintenis die burgers, organisaties, bedrijven en media ertoe aanzet om actie te ondernemen en zo het aantal verkeersslachtoffers in ons land te verminderen.

Wat valt er bij te winnen?
  • Minder ongevallen en minder slachtoffers op de weg
  • Minder materiële schade aan voertuigen en weginfrastructuur
  • Minder productieverlies en kosten als gevolg van verkeersletsels
  • Meer sociale verantwoordelijkheid, dus hoffelijker en vlotter verkeer
  • Een positief imago voor de organisaties, bedrijven en media die het Go For Zero-charter ondertekenen

Draag uw steentje bij en onderteken het charter!

De commentaren zijn gesloten.